ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕВИЗИЯ: 22 април 2023 г

ВАЖНО, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ОНЛАЙН УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Добре дошли на www.azertatrading.eu/. AZERTA TRADING LTD (наричано по-нататък „AzertaTrading.e“, „ние“, „нас“ или „наш“) предоставя Консултантски услуги (наричани заедно „Услуги“), които Услуги са достъпни на www.azertatrading .eu/ и всички други уебсайтове, чрез които AzertaTrading.e прави достъпни Услугите (наричани заедно „Сайтът“).

Сайтът и услугите ви се предлагат при условие, че ги приемете без промяна на правилата, условията и забележките, съдържащи се тук („Условията“). Използването на Сайта и Услугите от ваша страна представлява вашето съгласие с всички такива Условия. Моля, прочетете внимателно тези условия и запазете копие от тях за справка. Ние си запазваме правото да актуализираме или модифицираме тези Условия по всяко време без предварително известие до Вас и продължаващото използване на Сайта след публикуването на каквито и да било промени от AzertaTrading.e ще означава, че приемате такива промени или модификации. Насърчаваме ви да преглеждате тези условия винаги, когато използвате сайта.

поверителност

Използването на сайта и услугите от ваша страна е предмет на Политиката за поверителност на AzertaTrading.e. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност, която също управлява сайта и информира потребителите за нашите практики за събиране на данни. AzertaTrading.e не събира съзнателно, нито онлайн, нито офлайн, лична информация от лица под 13-годишна възраст.

Избираемост

Сайтът и услугите са предназначени единствено за лица на 18 или повече години. Всеки достъп до или използване на сайта или услугите от лице под 18 години е изрично забранено. Като осъществявате достъп до или използвате сайта или услугите, вие декларирате и гарантирате, че сте на 18 или повече години. Като условие за вашето използване на Услугата, вие се съгласявате (а) да предоставите на AzertaTrading.e вярна, точна, актуална и пълна информация, както се изисква от регистрационните формуляри на AzertaTrading.e, когато се регистрирате или използвате Услугата и (б) актуализиране и поддържане на истинността, точността и пълнотата на тази информация.

Вашата сметка

Ако използвате сайта или услугите, вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашия акаунт и парола и за ограничаване