Предоставяме задължителни правни консултации на лицата, които консултираме, относно договорното право, разрешаването на спорове и трудовото право, включително спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.

Притежаваме задълбочени познания и опит в прилагането на Закона за защита на личните данни и Европейските GDPR регулации.