ПОСЛЕДНА ПРОМЕНЯ: 22 април 2023 г

Azertatrading.eu приема вашата поверителност много сериозно. Тази Политика за поверителност обяснява как Azertatrading.eu събира, използва и разкрива информация, както и вашите избори за управление на вашите предпочитания за информация.

Тази Политика за поверителност описва практиките на Azertatrading.eu за данни, свързани с нашия уебсайт (www.azertatrading.eu/) и услугите на Azertatrading.eu („Услуги“), както и изборите, които Azertatrading.eu предоставя във връзка с нашето събиране и използване на вашата информация . Тази Политика за поверителност е предназначена за клиенти на издатели на уебсайтове („Издатели“), клиенти на търговци на уебсайтове („Търговци“) и отделни потребители на уебсайтове и приложения. За издатели и търговци тази Политика обяснява как Azertatrading.eu може да събира, използва и разкрива информация, свързана с вашата компания и с уебсайтовете и приложенията на вашата компания, които използват услугите на Azertatrading.eu. За отделни потребители на уебсайтове и приложения тази Политика за поверителност обяснява как Azertatrading.eu може да събира, използва и разкрива информация, когато посещавате нашия уебсайт или когато използвате уебсайт или приложение, което използва Услугите на Azertatrading.eu.

Издателите и търговците и други клиенти може също да имат свои собствени политики, които управляват начина, по който събират, използват и споделят данни. Тези политики може да се различават от политиките на Azertatrading.eu, описани в тази Политика за поверителност. Моля, консултирайте се с политиките за поверителност на уебсайтовете, които посещавате, и приложенията, които използвате, за да се запознаете с техните практики за поверителност и да научите за всички възможности за избор, които тези компании могат да предложат по отношение на техните информационни практики. Освен това всеки уебсайт, съдържащ нашите Услуги, може да съдържа връзки към уебсайтове или съдържание, управлявано и поддържано от трети страни, върху които ние нямаме контрол. Препоръчваме ви да прегледате политиката за поверителност на уебсайт на трета страна, преди да разкриете каквато и да е информация на уебсайта.

 

1. Събиране и изп