Азерта е консултантска компания, управлявана от екип от професионалисти с доказан многогодишен опит във финансовата и банкова сфера. Ориентирани сме към предоставяне на индивидуални и корпоративни решения спрямо нуждите и изискванията на клиента.

Предоставяме ви подробна информация за страните в които работим: законова рамка, разпоредби и регулации.

Опита ни в корпоративното и индивидуалното банкиране, включително задълбоченото познаване на различните финансови инструменти ни е довело до реализирането на множество проекти на местно и чуждестранно ниво.

Азерта е консултантска компания, управлявана от екип от професионалисти с доказан многогодишен опит във финансовата и банкова сфера.